Paška čipka jedinstveni je dragulj hrvatske kulturne baštine s otoka Paga te neizostavan dio bogatog kulturnog nasljeđa. Kroz stoljeća, ova umjetnost ručnog rada utkala se u život paškinja te postala odraz paške tradicijske baštine.

Njezina ljepota i složenost privlače pažnju i divljenje, čineći je simbolom identiteta grada i otoka Paga. Izrada paške čipke zahtijeva izuzetnu vještinu i strpljenje, a svaki primjerak nosi sa sobom priču i vrijednost ručnog rada, čime se čuva i promiče dragocjena baština ovog područja.

Paška čipka zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, a 2009. godine uvrštena je i na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine.