Vještina šivanja paške čipke prenosi se vizualno i zato je obuka dugotrajna. Materijal potreban za šivanje paške čipke je tanki bijeli pamučni konac, a od pribora za izradu čipke upotrebljavamo iglu, napršnjak, kušin, škarice, kartun (karton) prekriven folijom, nacrt, šestar, trokut, ravnalo, milimetarski blok i malu stolicu.


Da bismo započeli sa šivanjem čipke, najprije moramo napraviti pripremu, tj. čipku odnosno njen oblik moramo nacrtati uz pomoć geometrijskog pribora. Crta se krug (ili kvadrat, srce…) koji podijelimo pravcima.

Nakon toga se crtaju osnovne crte unutar podijeljenog kruga i osmišljavaju elementi čipke. To je nacrt. Sljedeća faza je badanje (pravljenje rupica s iglom na kartonu) i šinjivanje (obilježavanje oblika). U toj fazi dobiveni nacrt preselimo na karton s pomoću rupica. Preko tih rupica postavljamo četiri niti konca, što nazivamo šinjivanje. Nakon što smo završili sa šinjivanjem karton pričvršćujemo za kušin (tvrdi jastuk) i počinje šivanje čipke.

Čipka se križa sa ščapima (pravcima) koji se okmitaju (povlače se pravci unutar kruga koncem i obrađuju omatanjem). Tako dobijemo nosivu konstrukciju koja se popunjava kružno od sredine prema vrhu. Sredina se popunjava pogacicom (ukrašavanje sjecišta pravaca u obliku paukove mreže).


Sve je zadano. Čipka se stvara iz glave sa sljedećim elementima: mendulice (trokutasti oblik ispunjen rupicama), listacići (oblik lista ispunjen rupicama), ročelice (polukrug ispunjen koncem), unjuli (jednostavan krug) i dupli kolumbarići (krugovi ispunjeni rupicama), zupcići (mali kružići koji se našivaju na ostale elemente), sunašca (element koji je samo na jednoj strani ispunjen koncem), gusti (obrada elemenata) i retki dintel (obrađene rupice), gusti listaci (pravokutni oblik potpuno ispunjen koncem), pekjice (polukružni oblici na rubovima čipke), pogacice pune i prazne (krug ili kvadrat ispunjen koncem ili izrađeni samo rubovi). Kad je čipka ušivena (završena), skida se s kušina. Na poleđini kartona paraju se niti konca, a s prednje strane izlazi gotova čipka. Čipka ovisno o veličini može biti ukras (uokvirena kao slika ili na stolu pod staklom), nakit, sastavni dio odjeće, posteljine, stolnjaka, crkvenog ruha i sl.

Jasna Magaš, paška čipkarica