U Benediktinskom samostanu Svete Margarite u Koludraškoj ulici u Pagu otvorena je izložba paške čipke i Stalna izložba crkvene umjetnosti. U sklopu Samostana nalazi se zbirka paških čipki košulja s paškim tegom koje redovnice skupljaju i čuvaju već više od 150 godina.

U Benediktinskom samostanu Svete Margarite u Koludraškoj ulici u Pagu otvorena je izložba paške čipke i Stalna izložba crkvene umjetnosti. U sklopu Samostana nalazi se zbirka paških čipki košulja s paškim tegom koje redovnice skupljaju i čuvaju već više od 150 godina.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske zbirku je proglasilo kulturnim dobrom. U sklopu samostana nalazi se i digitalna izložba na kojoj je predstavljen stalni postav čipke i čipkarstva koja ima za cilj očuvanje i promicanje hrvatske tradicije, materijalne i nematerijalne baštine s pratećim sadržajima.  Umijeće izrade tradicionalne paške čipke i pregled zbirke prenesen je u novi, digitalni medij koji predstavlja iskorak u tradiciji očuvanja i afirmaciji kulturnih dobara te obogaćuje turističku ponudu grada Paga.

Posjetitelji putem interaktivnog ekrana osjetljivog na dodir mogu sašiti vlastitu pašku čipku što im nudi nezaboravno iskustvo.