Paška čipka nije samo proizvod, već živo naslijeđe koje treba zaštiti i sačuvati za buduće generacije, a u današnjem svijetu suočena je s raznim izazovima koji prijete očuvanju kulturne i tradicijske baštine. S obzirom na globalnu prepoznatljivost paške čipke, važno je spriječiti nekontroliranu eksploataciju ovog kulturnog blaga pa je iz tog razloga, Grad Pag je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo zaštitio pašku čipku. Zaštitom paške čipke Grad Pag postao je jedini davatelj licencije koji potpisuje i definira uvjete korištenja licencije za pašku čipku.

Paška čipka zaštićena je u obličju i sadržaju, sa svim svojim verbalnim i figurativnim elementima. Sukladno Zakonu o žigu registrirani su sljedeći žigovi (dijelovi paške čipke): GUSTI DINTEL, RETKI DINTEL, MUŠICA, TRI PEKJICE, TRI MENDULE, MENDULICA, RETKA POGACICA, ZUPCIĆ, KOLUMBAR, KRIVA MENDULICA, POGACICA, ŠĆAPI, GUSTI LISTAC, LISTACIĆ, SUNAŠCE, ROĆELICA, GUSTA POGACICA, PEKJICA, LIMUNCIN i TAMBURA.

Zaštićeni elementi paške čipke

gusti-dintel

Gusti dintel

gusti-listacic

Gusti listacić

kolumbar

Kolumbar

limuncin

Limuncin

listacic

Listacić

mendulica

Mendulica

pekjica

Pekjica

pogacica

Pogacica

retka-pogacica

Retka pogacica

retki-dintel

Retki dintel

rocelica

Roćelica

scapi

Šćapi

sunasce

Sunašce

tambura

Tambura

tri-pekjice

Tri pekjice

zupcic

Zupcić