Skulpturu „Paška čipkarica” izradio je akademski kipar iz Zagreba Tomislav Kršnjavi, jedan od najboljih kipara mlađe generacije u Hrvatskoj. Spomenik je to ženi i majci koja brine o toplini obitelji i doma. Skulptura Paške čipkarice nalazi se u gradu Pagu (lokacija). Izrađena je u prirodnoj veličini, a prikazuje lik žene koja sjedi i u intimi svojih misli veze čipku.